Redusert dødelighet og bedre fiskevelferd må inn som kriterier for vekst. I tillegg må Mattilsynets ressurser økes slik at det kan føres tilsyn med regelverket. Nå må Nærings- og fiskeridepartementet komme på banen.

Veterinærinstituttets fiskehelserapport for 2021 viser at i snitt 15 prosent av fisken dør ved norske matfiskanlegg hvert år (tilsvarende 54 millioner i 2021). I flere anlegg er dødeligheten over 30 prosent. I tillegg døde 35 millioner settefisk og i overkant av 40 millioner rensefisk i løpet av fjoråret. Disse dystre tallene viser at fiskens helse og velferd ikke er prioritert i oppdrettsanleggene.

Målet bør være at norsk oppdrettsfisk skal være sterk, frisk og overlever frem til slakt, skriver president i Tekna Lars Olav Grøvik og president i Veterinærforening Bjørnar W. Jakobsen i Dagens Næringsliv.

Lenke til hele kronikken i Dagens Næringsliv.