Torsdag 19. januar signerte Den Danske Dyrlægeforening avtale om bruk av diagnoseregisteret Pyramidion.

Det er gledelig at andre land viser interesse for diagnoseregisteret Pyramidion og vi ser frem til godt samarbeid. Dette er en viktig milepæl for DyreID, som har jobbet iherdig med utvikling av diagnoseregisteret. Vi er veldig glade for å bidra til bedre helseoversikt for dyr med diagnoseregisteret og diagnosedatabasen, også på tvers av landegrensene, sier daglig leder Gudbrand Lie Vatn i DyreID

Den Danske Dyrlægeforening signerer kontrakt med DyreID om bruke av Pyramidion.
Fra venstre: Hanne Knude Palshof (DDD), Shyam V. (CTO DyreID), Kamilla Tragethon (CVO DyreID), Joakim Lilholt (Direktør DDD), Gudbrand Vatn (CEO DyreID), Christine Fossing (DDD).

Gjennom avtalen med DDD vil vi kunne sammenstille data på tvers av landene som kan gi nyttig innsikt i sykdomsforekomst, nye muligheter for anonymisert, uavhengig dyrehelseoversikt og felles diagnoser og kodeverk.  

Vi har som mål å være et nyttig verktøy for sykdomsovervåkning, dyrehelseoversikt og bedre dyrevelferd, sier fagveterinær i DyreID, Kamilla Tragethon.

Lenke til Den Danske Dyrlægeforenings pressemelding