I forrige uke ble det kjent at Steigen kommune ikke lenger har veterinær på vakt alle ukedagene. Dessverre ledet dette til det tragiske utfallet at en bonde ikke fikk veterinærhjelp til sin ku etter en komplisert kalving og kua måtte avlives. Ordføreren i Steigen er tydelig på at det er kommunens ansvar å sørge for tilfredsstillende tilgang på veterinærer og å organisere en veterinærvakt utenfor ordinær arbeidstid. Kommunen er i dialog med veterinærene lokalt og Veterinærforeningen sentralt for å få på plass en god løsning for alle parter.

For øyeblikket er det en todelt veterinærvakt i kommunen, det betyr at hver veterinær, i tillegg til sin ordinære arbeidstid, er på vakt 50 % av sin fritid. En todelt vaktordning er en enorm belastning for den enkelte veterinær, og Veterinærforeningen anbefaler minimum 4-delt vaktordning for å sikre et forutsigbart og robust tilbud til dyreeiere.

Vi har i mange år advart om at slike tragiske utfall kan skje og har påpekt betydningen av å sikre at det er et tilstrekkelig antall veterinærer i alle vaktdistrikt. Et viktig virkemiddel er bruk av statlige stimuleringstilskudd i kommuner med svakt næringsgrunnlag, sier president Torill Moseng i Veterinærforeningen.

De øremerkede tilskuddene til veterinærdekning i kommunene ble kuttet med over 30 % i årets statsbudsjett. Veterinærforeningen håper disse midlene kommer på plass igjen slik at kommunene har handlingsrom til å inngå langsiktige avtaler om veterinærtjenester. Døgnkontinuerlig tilgang til veterinær er en forutsetning for å drive med dyr i hele landet. Det pågående koronautbruddet har minnet oss på hvor avhengige vi er av at kritiske samfunnsfunksjoner fungerer, og at dyrevelferd, dyrehelse og trygg mat er avhengig av veterinærer på dagtid og på vakt.