Første møte ble i dag avholdt digitalt med en meget interessert og kunnskapsrik Arne Nævra fra SV.
President Torill Moseng la frem følgende viktige saker:

Veterinærdekning og veterinærvakt

Veterinærvaktordningen er avgjørende for å opprettholde dyrehold og beredskap i hele landet. Vår beredskap for dyrevelferd, dyrehelse, smittsomme sykdommer, folkehelse og trygg mat er helt avhengig av praktiserende veterinærer på vakt.
I næringssvake områder er det nødvendig med stimuleringstilskudd for å oppnå forutsigbar og tilfredsstillende veterinærdekning hele døgnet og Veterinærforeningen har ved flere anledninger spilt inn at dette bør økes

Bærekraftig animalsk matproduksjon

Veterinærforeningen mener at animalsk matproduksjon basert på norske beiteressurser er en bærekraftig produksjon. Landbrukspolitikken må støtte opp om produksjon basert på lokale ressurser med styrket dyrevelferd.

God dyrevelferd

Veterinærforeningens medlemmer jobber hver dag for dyrenes beste og god dyrevelferd. Mattilsynet forvalter dyrevelferdsloven og holder tilsyn med dyrehold i Norge. De siste årene har spriket mellom knappe ressurser og økt behov for oppfølging av flere dyrevelferdssaker blitt større. Det har også gått på bekostning av digitalisering og Veterinærforeningen mener at de årlige bevilgningene til Mattilsynet må økes for å sikre tilstrekkelig digital utvikling.

Fra Veterinærforeningen deltok i tillegg til Torill Moseng, generalsekretær Marie Modal og kommunikasjonsrådgiver Frauke Becher.