31. januar falt dommen i saken der Dyrebeskyttelsen Norge stevnet Norsk Kennel Klubb, Norsk Bulldog klubb, Norsk Cavalierklubb og seks oppdrettere, for brudd på § 25 i dyrevelferdsloven.
Tingrettsdommen slår fast at det er i strid med dyrevelferdsloven å drive avl på hunderasene engelsk bulldog og cavalier king charles spaniel.

Hvilke konsekvenser denne dommen konkret vil få, avhenger bl.a. av om den blir gjort rettskraftig, eller om den blir anket videre i rettssystemet.

Dommen legger tydelige føringer for det pågående arbeidet med to nye forskrifter om obligatorisk ID-merking av hunder og om hundeavl. Vi mener at all fremtidig avl må være basert på forskning og vitenskap, og regulert av lover og retningslinjer sier, leder i Smådyrpraktiserende veterinærers forening Hilde Røssland.

Obligatorisk ID-merking er en forutsetning for dette.

Vi forventer også at dyrevelferd for kjæledyr blir omtalt i dyrevelferdsmeldingen som regjeringen skal legge frem våren 2023.