Veterinærforeningen fremmet i dag sine innspill til høringen av statsbudsjettet for 2023.

I det foreslåtte budsjettet skal den kommunale lovpålagte vaktordningen for veterinærer, dag og natt i hele landet, finansieres med 184 millioner for 2023. Det er en nedgang fra fjoråret grunnet prisveksten. For den enkelte veterinær betyr dette et ytterligere svekket inntektsgrunnlag.

Veterinærene tar på seg vakt i tillegg til ordinært arbeid. Der det er få veterinærer på dagtid klarer de ikke å dekke opp veterinærvakt kveld og natt. 

Stadig flere kommuner klarer ikke å sørge for at syke dyr får hjelp. En forutsetning for god dyrevelferd, dyrehelse, folkehelse, trygg mat og god beredskap er at veterinærtjenesten styrkes i hele landet og det må skje nå!

Lenke til Veterinærforeningens skriftlige innspill til høringen av statsbudsjettet for 2023. (PDF, 24KB)