De fleste dyreeieres mareritt er at kjæledyret blir borte. DyreIDs Savnet og Funnet, skal gjøre det enklere å gjenforene dyreeiere med sitt kjæledyr, sier Kamilla Tragethon i DyreID.

Kjernen i DyreID er identifisering av kjæledyr gjennom ID-merking, og søk på ID-nummer er en forutsetning for et velfungerende system for sporing og gjenfinning. DyreID vil blant annet samarbeide med Viking Redningstjeneste om tjenesten.

Alle hunde- og katteeiere vil få muligheten til å logge seg inn, ta bildet av kjæledyret sitt og oppgi at de ønsker at dyret skal være synlig hvis noen finner en savnet hund eller katt i sitt nærområde. Savnet og Funnet er fullintegrert med DyreIDs ID-database.

Veterinærer kan bistå dyreeiere med å rapportere et savnet dyr via Min side hos DyreID. Hvis en klinikk får inn et savnet dyr, kan man enkelt søke opp dette enten via ID-søk eller på Savnet og Funnet.

DyreID har utviklet tjenesten for integrasjon med klinikkenes egne nettsider som vil være en god publikumstjeneste. Det integreres enkelt med DyreIDs API og man kan enkelt begrense det geografisk område rundt klinikken.

Les mer her