Henriette Sæther TveitVi har en felles visjon om at vi skal sørge for flere friske og trygge dyr i Norge.

Det sier Henriette Sæther Tveit, direktør i Tryg Forsikring. Selskapet har nettopp inngått en samarbeidsavtale med DyreID om kjæledyrforsikring. Målet er å få opp andelen forsikrede dyr her til lands. 

– Dette handler rett og slett om god dyrevelferd, sier daglig leder i DyreID, Gudbrand Vatn.

Per i dag henger Norge etter på forsikringer. Ved utgangen av 2019 var bare halvparten av hundene og ti prosent av kattene forsikret - totalt 225.000 dyr.

Med 700.000 katter og 550.000 hunder i Norge er dette et lavt tall, spesielt om man ser til Sverige. Der er 80 prosent av hundene og halvparten av kattene forsikret.

Fordeler for DyreID-kunder

Det er på bakgrunn av dette at DyreID bestemte seg for å inngå samarbeid med et forsikringsselskap.

Gudbrand VatnVi hentet inn tilbud fra ulike aktører, og etter en samlet vurdering var det Tryg som passet oss best. Vi tror dette vil bli et godt tilbud til landets dyreeiere, sier Vatn.

Avtalen innebærer at DyreID nå vil formidle Tryg-forsikringer uten å selge dem selv. For kunder som velger å tegne forsikringen via DyreID vanker det fordeler.

– Vi har fremforhandlet en avtale som gjør at nye valpeeiere, som kjøper forsikring via DyreID, får egenandelsfritak ved behandling av ulykkesskade i dyrets første leveår. Vi jobber også for å få en god kjæledyrforsikring til veterinærene, men denne er ikke landet ennå, sier Vatn.

Velger å avlive

Kamilla Tragethon, fagveterinær i DyreID, tror utviklingen i veterinærfaget de siste årene har bidratt til å gjøre tanken på kjæledyrforsikring mer attraktiv også her til lands.

– Det har blitt mer og mer modernisert, med en enorm utvikling både på diagnostikk, stadig høyere kompetanse blant veterinærer og bedre muligheter til å behandle små dyr, sier Tragethon.

Baksiden av medaljen er at kompleks behandling og diagnostikk koster mer.

Når en hund må gjennom MR-undersøkelse i narkose og i tillegg trenger et sett blodprøver for å finne ut av symptomene har det en annen pris enn for tobeinte eiere som får sine behov dekket av helsevesenet.

– Med tanke på dyrevelferd er det viktig med god utredning før man setter i gang med rett behandling. De fleste veterinærer har imidlertid opplevd at dyreeier vurderer avliving i stedet for behandling på grunn av kostnad, og det er uheldig. Med forsikring kan dyreeier velge den beste behandlingen for sitt dyr, sier Tragethon.

Tragethon har selv positive erfaringer med dette etter at familiehunden nylig måtte gjennom en større operasjon på klinikk.

– Det var veldig kjekt fordi jeg bare betalte egenandelen, som ikke var en stor sum, sier hun.

– Er blitt et familiemedlem

I likhet med Vatn tror Tragethon økt forsikringsgrad kan være et viktig bidrag til å styrke dyrevelferden.

– Da kan vi behandle flere av dyrene som kunne latt seg redde, sier hun.

Det kan virke som at flere tenker som henne – pilene peker definitivt oppover.

Ved utgangen av 2021 var nemlig tallet på forsikrede kjæledyr steget til 275.000 i landet, med 37.000 av dem forsikret gjennom Tryg ved utgangen av tredje kvartal.

Foruten medisinske framskritt tror Henriette Sæther Tveit i Tryg Forsikring også at noe av økningen kan tilskrives den rent følelsesmessige tilknytningen mange kjenner til dyrene sine.

– Kjæledyret er mer og mer blitt et familiemedlem, og da er vi også mer opptatt av å trygge dyret vårt.

Hun håper flere dyreeiere nå vil sette seg inn i forsikringen Tryg tilbyr. Den har ulike dekningsgrader og strekker seg fra undersøkelser med CT og MR til tannhelse og veterinærhjelp over nett.

– Den er kåret til best i test flere år på rad, og har enkle og forståelige vilkår. Da vet du at du får hjelp raskt og får behovene dekket om noe skjer sier Tveit.