Vi gleder oss til å møte og prate med ny politisk ledelse i departementene, sier konstituert presidenten i Veterinærforeningen, Bjørnar W. Jakobsen.