Rapporten viste at det var en nedgang på 57% i antall tilsyn gjennomført i 2020, sammenliknet med 2019. Noe av denne nedgangen skyldes covid-19 situasjonen, men nedgangen skyldes også prioritering av de mest alvorlige tilfellene for å få mest effektivt tilsynsarbeid innenfor de resursmessige rammene som Mattilsynet har.

Dette er et tydelig signal om at Mattilsynets bevilgninger må økes for å opprettholde den gode dyrevelferden i norske dyrehold slik Veterinærforeningen tidligere har spilt inn til statsbudsjettet for 2021.

Lenke til hele rapporten