I disse dager har den første puljen av de rundt 9 000 sauebøndene som skal innrulleres i programmet, fått varsel. Det forventes at mange vil kontakte veterinærer med spørsmål om det obligatoriske veiledningsbesøk.

Vi oppfordrer veterinærer som kjenner besetningen om å takke ja til bondens forespørsler. Dette vil bidra til å sikre at saueholderne oppfyller de nødvendige kravene som er satt av deres egne organisasjoner for forsvarlig drift. Veterinærbesøket skal skje hver 18. måned og skal ikke være et tilsyn, men en arena for dialog og rådgivning.

For å bli registrert som DVP-veterinærer må veterinær ha gjennomført kurset “Dyrevelferdsprogrammer og veterinærens rolle” (e-læring) utviklet i regi av Animalia i samarbeid med bransjen og Veterinærforeningen. Dette er det samme kurset som ved innføringen av dyrevelferdsprogrammet på storfe som vil inneholde en sauespesifikk modul. Denne modulen er fortsatt under arbeid og vil bli ferdig i januar, men veterinærer kan utføre besøk inntil utgangen av juni 2024 uten denne modulen.

Hele næringen står bak dyrevelferdsprogrammet. Gjennom en sterk samarbeidsånd mellom sauebønder og veterinærer, håper man å skape en plattform for kunnskapsutveksling som vil gagne både dyrene, produsentene og forbrukerne. God dialog og veiledning under veterinærbesøkene forventes å føre til konkrete forbedringer i driftspraksis og dyrevelferd, og dermed økt lønnsomhet i sauenæringen.

Dyrevelferdsprogrammet for sau er et viktig skritt mot bedre dyrevelferd og lønnsomhet i sauenæringen. Veterinærene spiller en avgjørende rolle i denne prosessen ved å tilby veiledning og hjelp til sauebøndene. Vi oppfordrer våre medlemmer til å være tilgjengelige for bøndene og bidra til en konstruktiv dialog for å sikre god dyrehelse og velferd, sier Trond Braseth, leder i Produksjonsdyrpraktiserende veterinærers forening.

Lenke til mer informasjon om dyrevelferdsprogrammet for sau

Lenke til veileder for besøket i dyrevelferdsprogrammet for sau