Prosjekter som hjelper dyrene i intensivt dyrehold prioriteres. Fondet vil i år prioritere søknader angående praktiske dyrevelferdstiltak for fjørfe, gris og oppdrettsfisk. For oppdrettsfisk er settefiskfasen spesielt aktuell. I tillegg vil forskning om matmerking prioriteres. Søknadene bør gjelde norske forhold.

Fondet støtter både grunnforskning og anvendt forskning. Det kan også gis støtte til utredning og utvikling, for eksempel litteraturstudier eller praktisk utprøving. Også relevante masteroppgaver kan bli vurdert.

Dyrevernalliansens forskningsfond legger stor vekt på at forskningsmetodene skal være etisk akseptable, herunder ikke påføre dyr lidelse eller død.

Lenke til mer informasjon.