Mange av våre medlemmer er utålmodige når det gjelder å få på plass en e-reseptløsning for veterinære legemidler. Det er vi glade for!

Veterinærforeningen har inngått en intensjonsavtale med Apotekforeningen for gjensidig å forplikte oss til å samarbeide om å utrede konseptet e-reseptløsning for veterinære legemidler, og 1. desember presenterte vi i fellesskap vårt forslag til e-reseptløsning for veterinære legemidler for Helse- og omsorgsdepartementet (HOD).

Veterinærforeningen samarbeider med Animalia og DyreID. Under møtet i HOD var disse representert ved henholdsvis Ola Nafstad og Gudbrand Vatn. Fra Veterinærforeningen deltok Ellef Blakstad og Camilla Larsen.

Vi gleder oss til videre arbeid for å få på plass e-resepter til dyr