Campus Ås, med Veterinærhøgskolen ved NMBU og Veterinærinstituttet, utgjør nå nasjonens hovedsete for veterinærmedisin og er den viktigste plassen for å rekruttere nye medlemmer til Veterinærforeningen. Veterinærforeningen ønsker å være tett på studenter og ansatte i området og li I studietiden skapes samhold og et fellesskap veterinærer bærer med seg hele livet og det er viktig for veterinærprofesjonen.

Visepresident i Veterinærforeningen, David Persson, tok opp saken i sentralstyret i 2022 og han har sammen med Sunniva Bjormo i DNV-S, nå funnet lokaler i Ås sentrum.

Campus Ås er en fantastisk faglig arena, med gode møteplasser for både studenter, ansatte, tilreisende fagfolk og publikum. Samtidig har det manglet et naturlig samlingspunkt for veterinærer og veterinærstudenter på Ås. Ønsket om å ivareta den veterinære identiteten også etter flyttingen av veterinærhøgskolen har vært sterk. Vi har ønsket oss et sted der vi blant annet kan videreføre de tradisjonsrike ritualene til veterinærene og dyrke samhold på tvers av studentkullene, noe som er avgjørende for et godt fellesskap kollegaer imellom som ferdig utdannet. Veterinærforeningen er derfor veldig fornøyd når vi nå kan bidra til fellesskapet med dette lokalet og håper det gir økt aktivitet på Campus Ås generelt, og blant  veterinærene spesielt, sier visepresident David Persson.

Veterinærstudenter og veterinærer på Ås får igjen et samlingssted der de kan avholde faglige og sosiale arrangementer. Huset ligger kun 2 minutters gange fra Ås stasjon, i Moerveien 15A.

Etter flyttinga har vi funnet oss godt til rette med alle tilbudene Ås og NMBU har å by på, men vi har savnet et eget lokale hvor vi kan møtes og videreføre alle tradisjonene vi har. Studiet er langt og kan være tøft til tider, og dette lokalet kan tjene den samme rollen som bodegaen på Adamstua, en lavterskel møteplass hvor man blir godt kjent med sine (fremtidige) kollegaer. Vi gleder oss masse til å komme i gang, og ser for oss at det kan brukes til blant annet møter, fester, korøving og andre sosiale aktiviteter for veterinærer og veterinærstudenter fra alle studiesteder i inn og utland, sier Aksel Njaa og Sunniva Bjormo i DNV-S

Nå skal det males og kjøpes inn møbler og de første arrangementene kan planlegges!

Veterinærhuset på Ås