Ved å ta vare på dyr tar vi vare på vår egen fremtid! 
Derfor er veterinærer viktige nøkkelpersoner i én helse-konseptet der dyre- og folkehelse henger tett sammen.

Lenke til infografikken.