Forskere har advart lenge om faren for zoonoser, -smittsomme sykdommer som kan overføres fra dyr til mennesker. Det er og vil bli viktigere å tenke én helse: samspillet mellom dyrehelse, folkehelse og miljøets helse. Her vil veterinærene spille en nøkkelrolle. Lenke til hele lederartikkelen.