Med innføringen av trafikklyssystemet i 2017 skulle man sikre en bærekraftig og forutsigbar vekst i oppdrettsnæringen. Landet ble delt inn i tretten soner hvor trafikklysfargene skulle angi miljøtilstanden i området og produksjonsnivået justeres deretter. Fargen fastsettes ut fra hvordan lakselusa påvirker villaksen i området. Grønt lys vil si at oppdrettere kan produsere mer, gult lys betyr at samme produksjonsnivå må holdes og rødt lys vil si at produksjonsnivået må reduseres. Miljøtilstanden i oppdrettsområdene skal vurderes annet hvert år og ny oppdatering av produksjonskapasitet ble lagt frem 4. februar 2020. Lenke til ny oppdatering av produksjonskapasitet.

For første gang vil rødt lys bli brukt i regulering av produksjonskapasitet i to områder (Nordhordaland til Stad og Stad til Hustadvika). Det vil si at produksjonsnivået må reduseres inntil indikatorer viser at miljøtilstanden igjen kan tillate en økning av produksjonen.

I regulering av produksjonskapasitet er det fortsatt slik at vekst i et produksjonsområde kun beregnes ut fra lakselusnivå noe som Akvaveterinærenes forening (AVF) mener er en altfor ensidig indikator for bærekraftig produksjon. AVF har lenge tatt til orde for at overvåkning av fiskehelse og  -velferd er viktig for å fastsette produksjonsnivåer. Det faktum at mellom 50 millioner oppdrettsfisk og et like stort antall rensefisk dør hvert år, er overhodet ikke berørt i de vurderingene som er gjort av ekspertgruppen, styringsgruppen eller departementet når de har fastsatt kriteriene for videre vekst i oppdrettsnæringen.

Det er nå på høy tid at indikatorer som dødelighet og sykdom innføres for å få en mer bærekraftig og forutsigbar produksjon, slik også et klart stortingsflertall uttalte under behandlingen av havbruksmeldingen i 2015, sier konstituert leder av Akvaveterinærenes forening Aoife Westgård.

Kontakt Veterinærforeningen:

Lenke til Ellef Blakstads e-postadresse, veterinær og fagsjef, mobil 922 80 315