Alle medlemmer av DNV-N innkalles herved til årsmøte og styrevalg.

Arrangementet er åpent for alle medlemmer og arrangeres på Teams

Påmeldingsfrist
18.06.2021

Lenke til mer informasjon om Årsmøtet