Den største endringen er en angivelse for minimumslenge for konkurranseforbud som vil bli ilagt hesten ved bruk av ulike forbudte stoffer og behandlingsmetoder.

Endringene omfatter også listens utforming (ny del C), innføring av karenstider på nye legemidler, endringer i karenstider for enkelte legemidler og behandlinger, samt en presisering av regelverket. Endringene trer i kraft pr. 1.1.2021 for alle de skandinaviske trav- og galoppforbundene.

Lenke til mer informasjon om endringene. 

Lenke til DNTs Forbuds- og karenstidsliste (endringer er markert med rødt)