Stortinget hadde 24. mai sin første behandling av regjeringens forslag til endringer av hundeloven.

De utvidete aktsomhetskrav i §3 og kompetansekravene i § 3a samt de utfyllende definisjonene i §2 vil bidra til å legge ansvaret for hunders uønskede atferd på eier i større grad enn det er i dag. Det er også bra at de ulike skadebegrepene er godt definert.

Veterinærforeningen er glade for at hunder som skal avlives etter angrep eller skader på mennesker (§ 18), nå også skal vurderes på bakgrunn av veterinærundersøkelse. Dette for å kunne vurdere om det er særskilte forhold ved hundens helse som har medvirket til at hunden utøver uønsket adferd.
Et annet nytt punkt er også at det er vedtatt at hundeeier kan tilbys samvær med hunden før avliving.

Endringene i hundeloven blir endelig vedtatt ved andre gangs behandling i Stortinget.

Lenke til saksgangen til endringer i hundeloven.

Lenke til Veterinærforeningens innspill til høringen av endringer i hundeloven.