Regjeringens gjennomgang av den sentrale helseforvaltningen førte til at:

  • Statens legemiddelverk bytter navn til Direktoratet for medisinske produkter (DMP)
  • Statens legemiddelverk får en forsterket rolle for nasjonale innkjøp av medisinske produkter
  • Statens legemiddelverk får et helhetlig ansvar for metodevurdering av medisinske produkter. Miljøet i FHI som driver med metodevurdering, flyttes til Legemiddelverket
  • Anskaffelsesansvaret innen vaksinefeltet flyttes fra FHI til Legemiddelverket
  • Ansvaret for «blod, celler og vev» flyttes fra Helsedirektoratet til Legemiddelverket, men øvrige oppgaver innen bioteknologifeltet blir værende i Helsedirektoratet

Ingen oppgaver eller medarbeidere flyttes ut av Legemiddelverket, men Legemiddelverket får altså nye oppgaver og kollegaer fra Helsedirektoratet og FHI.

Disse endringene får ingen direkte konsekvenser for Veterinærforeningens medlemmer som er ansatt ved Legemiddelverket eller for det veterinære fagområdet ved Legemiddelverket.