Tirsdag ettermiddag, over 12 timer etter fristen, kom Akademikerne til enighet med KS. I kommunal sektor forhandler Akademikerne for sine 13 medlemsforeninger og tre samarbeidsforeninger, som til sammen utgjør rundt 26 500 medlemmer.

Christian TengsVi er glade for at det sentrale oppgjøret i kommunal sektor er landet. Det var komplisert og krevende å finne en løsning. Nå avventer vi lokale forhandlinger til høsten hvor vi vil forhandle for veterinærer som har et ansattforhold i kommunen, sier organisasjons- og forhandlingssjef Christian Tengs i Veterinærforeningen.

For de fleste av Akademikernes medlemmer, bortsett fra lektorene, gjennomføres lokale kollektive forhandlinger på den enkelte arbeidsplass som vanlig utover året.   

– Lokale kollektive lønnsforhandlinger gjør at arbeidsgivere kan bruke lønn for å både beholde kompetente folk og rekruttere nye høyt utdannede som kommunene trenger for å løse oppgavene til det beste for innbyggerne, sier Tonje Leborg.

Skal vurdere lønnssystemet

Den økonomiske rammen, som gjelder for lektorene i de sentrale forhandlingene, ble på 3,84 prosent, noe som er over frontfaget.

Årets oppgjør er et hovedoppgjør, der partene forhandler om både lønn og bestemmelser i hovedtariffavtalen.

Akademikerne jobber for å endre lønnssystemet for lektorene for å løse lektormangelen i norsk skole.

– I dette oppgjøret er vi ett skritt nærmere.

Nå nedsettes et partssammensatt utvalg som skal vurdere hvordan dagens sentrale lønnssystem fungerer for å rekruttere og beholde kompetanse. Det er Akademikerne fornøyd med.

– Akademikerne er opptatt av lokalt handlingsrom. Vi håper dette utvalget synliggjør hva som bidrar til å beholde og rekruttere kompetanse ute i kommunene. Akademikerne mener lokale kollektive forhandlinger er den beste løsningen.

Bedre arbeidsvilkår på hjemmekontoret

I avtalen fikk Akademikerne også gjennomslag for at partene i KS-området skal vurdere hvilke reguleringer som må på plass for at arbeidstakeres rettigheter på hjemmekontoret ivaretas. Forsikring, personvern og følgende av endringene i hjemmekontorforskriften er forhold som partene bør avklare, heter det i avtalen. 

Formelt har Akademikerne anbefalt medlemsforeningene å godta tilbudet fra KS. Medlemsforeningene må avgjøre om de takker ja eller nei til tilbudet fra KS innen to uker.

Også enighet i Oslo kommune

Mer enn et døgn etter meklingsfristen i årets oppgjør i offentlig sektor kom Akademikerne til enighet med Oslo kommune.

– Dette har vært den mest krevende meklingen på mange år. Ut fra en helhetsvurdering har vi kommet til et resultat vi kan anbefale våre medlemsforeninger, forhandlingsleder for Akademikerne i Oslo kommune Erik Graff. 

Den totale rammen havnet på 3,84 prosent. Til sammenlikning er rammen i frontfaget 3,7 prosent.

– Lokale forhandlinger er viktig fordi det sikrer våre medlemmer en rettferdig lønnsvekst og det sikrer at Oslo kommune i større grad beholder dyktige ansatte med høy kompetanse i konkurranse med andre arbeidsgivere. Det trenger kommunen for å oppnå de ambisiøse målene de lover å gi Oslos innbyggere, sier Graff.

Kommunens virksomhetsledere har sagt at det over flere år har bygget seg opp et behov for lokale forhandlinger i år. Oslo valgte å ikke opprettholde kravet i meklingen.

– Det er uforståelig for oss at kommunen velger å ikke lytte til sine egne virksomhetsledere, og vi sitter igjen med store spørsmål knyttet til dem som forhandlingspartner.

I tillegg til kravet om systemendring, krevde Akademikerne fulle partsrettigheter for våre medlemmer i undervisningssektoren. Oslo er eneste kommune i landet som krever at en fagforening må organisere minst 17,5 prosent av de ansatte i en etat for å få forhandle om arbeidstid, lønns- og ansettelsesvilkår.

– Meklingsresultatet gir våre medlemmer innflytelse et lite stykke på vei, ved at våre medlemmer er part i forhandlinger om arbeidstidsordninger på den enkelte skole. I perioden frem til neste hovedoppgjør skal partene vurdere sine erfaringer. Målet er at alle aktører får like mye innflytelse.

Formelt har Akademikerne anbefalt medlemsforeningene å godta meklers skisse. Hver enkelt forening bestemmer om de vil godta meklingsresultatet.