Oppdater 11.01. 2021
Inseminering og kjøring blir nå registrert inn i det nye systemet og honorert etter gammelt system i en nødvendig overgangsperiode.

Det nye digitale systemet basert på koordinater og kartverk er en god og framtidsrettet løsning, men trenger noen flere tilpasninger før det blir tatt i bruk til honorering av inseminering.

Begge parter har forpliktet seg til å bli enige om hvordan innføring og praktisering av ny ordning skal fungere, samt å fremforhandle en ny hovedavtale. Partene vil også jobbe for at alle veterinærer registrerer alle reiser i overgangsperioden, slik at tallmaterialet som diskuteres blir best mulig.

Avtale om utsatt oppstart av nytt honoreringssystem for inseminerende veterinærer ble inngått den 4. desember 2020 og gjelder i en utsettelsesperiode fra 1.10.2020-1.10.2021.