Dette er helt nødvendig for å støtte husdyrbruk i distriktene i Norge og er med på å sikre veterinær beredskap i hele landet, sier Dan Åge Øyen, leder av utvalget for Næringsdrivende veterinærer.

Videre takker han partene for at en økning av satsene ble gjennomført, selv i en tid der det er svært spesielle omstendigheter i hele landet.

Veterinærforeningen har i forkant av forhandlingene vært i møte med aktuelle aktører og fremmet nødvendigheten av å øke satsen for refusjon til veterinære reiser i produksjonsdyrpraksis i årene som kommer.

Lenke til jordbruksavtalen for 2021.