Det ble i dag enighet om et jordbruksoppgjør på 10,9 milliarder kroner som er en seier for bøndene med full kostnadsdekning i 2022-23 og et inntektsløft for alle produksjoner uansett størrelse og plassering.

Veterinærforeningen setter særlig pris på at vi har fått gjennomslag for økt sats for reisetilskudd for veterinærer. Ved bruk av eget framkomstmiddel er økningen   på 2 kroner fra 14,37 til 16,37 kroner per km. Det er et tydelig signal på at staten ser nødvendigheten av veterinærdekning over hele landet, og ikke bare i sentrale strøk. Med færre bruk og lengre kjøreavstander er dette en nødvendig utjevning  for å holde kjørekostnader for veterinærbesøk på alle gårdene på et akseptabelt nivå, sier Jakobsen.

Partene er også enige om at arbeidet med dyrevelferd skal vektlegges i årets jordbruksoppgjør. Dette er viktige tiltak for å styrke dyrevelferden og belønne de som er gode på dyrevelferd Veterinærforeningen støtter alle insentiver som spesifikt fremmer dyrevelferd sier Jakobsen videre.

Bøndenes krav var opprinnelig på 11, 5 milliarder kroner, hvorav 5,6 milliarder kroner var kostnadsdekning og resten skulle dekke inntektsgapet mellom jordbruket og andre grupper, for å sikre matproduksjon over hele landet for fremtiden.

Bøndene krevde en tetting av inntektsgapet på 100 000 kroner per årsverk, mens det nå ble enighet om 40 000 kroner. Leder i Norges Bondelag, Lars Gimming, sier det er et første viktig steg i en snuoperasjon for landbruket.

Lenke til sluttprotokoll i jordbruksoppgjøret