Staten og Akademikerne ble torsdag ettermiddag enige om årets lønnsoppgjør, 17 timer på overtid. Rammen på oppgjøret er på linje med resultatet i privat sektor. Enigheten innebærer at det settes av 3,35 prosent til lokale, kollektive forhandlinger med virkningsdato 1. mai i år.

Jeg er glad for at det blir en såpass god avsetning til lokale, kollektive forhandlinger i år. Arbeidsgiver og tillitsvalgte på den enkelte arbeidsplass kjenner de ansatte best. Det er viktig at de har handlingsrom til å løfte de som ikke har hatt en rimelig lønnsutvikling, og at de kan bruke lønn til å beholde erfarne medarbeidere, sier Nordli.

Forhandlingssjef i Veterinærforeningen, Christian Tengs, støtter Nordli.

Det har vært krevende, og selv om partene ikke har stått alt for langt fra hverandre har Koronasituasjonen preget hele oppgjøret. Vi har fortsatt en vei å gå, men vi er spesialt glade for at det med vår tariffavtale blir satt av hele 3,35 % til lokale forhandlinger. Det vil gjøre det mulig for virksomhetene der våre medlemmer jobber å prioritere bra, og det er viktig i tråd med at svært mange av våre medlemmer har gjort en ekstraordinær innsats i denne tiden. Vi håper at dette vil bli verdsatt og arbeidsgiver har nå en god mulighet til dette, sier Tengs.

Lønnsforskjellene mellom privat sektor og staten er store og i fjor økte de ytterligere. For Akademikerne har det vært viktig at høyt utdannede i staten ikke taper mot privat sektor.

Vår ambisjon for årets oppgjør var høyere. Mange statlige virksomheter har stor turnover og sliter med å beholde høy kompetanse. En god lønnsutvikling er en del av svaret på disse utfordringene, sier Nordli.

Lokale, kollektive forhandlinger i virksomhetene i staten skal være avsluttet 31. oktober i år.

Oppgjøret i kommunal sektor har også landet uten konflikt

Etter tøffe forhandlinger kom Akademikerne til enighet med KS i meklingen for kommunesektoren. Den samlede rammen for kommuneoppgjøret landet på 2,82 prosent. Frontfaget (konkurranseutsatt industri) landet på 2,7% så vi har kommet bedre ut enn dette og har sikret reallønnsvekst.

De fleste av våre medlemmer vil gjennomføre lokale forhandlinger i kapittel 5 utover høsten, og selv om rammen i KS er på 2,82% er dette ikke fasit i disse forhandlingene.

Dersom dere har spørsmål, ta gjerne via lenke til Christian Tengs' e-postadresse.