I 2019 ble Norge innklaget til ESA for ikke å følge EU’s regler for import av hunder. ESA har ferdigbehandlet saken og henlagt den.

Veterinærforeningen har lenge påpekt at det er en stor risiko, ikke bare for dyrehelsen i Norge, men også folkehelsen, når man innfører hunder med ukjent opprinnelse.

Torill Moseng smilende i rødtVeterinærforeningen er derfor meget glad for denne beslutningen. Norge har strenge regler for innførsel av dyr for å hindre at smittsomme sykdommer kommer inn i Norge og det er Norges rett å beskytte sine dyr og borgere mot sykdom. Dette viser at det nytter å utfordre EU regelverket når saken er godt begrunnet og viktig nok for oss. Innføring av dyr med ukjent opprinnelse er risikosport og bør begrenses så mye som mulig. Hundene bør heller hjelpes der de er, sier president Torill Moseng i Veterinærforeningen.