NRR har nylig opprettet et eget register kun for rasekatter. Vi vil anbefale at man også registrerer disse kattene i det felles nasjonale registeret DyreID for å gjøre det enklere for veterinærer, dyreeier og ulike etater å søke opp individer.

Verdien av et felles register

Med DyreIDs landsomfattende og kjente register der de aller fleste kjæledyr er registrert, er vi i en særstilling i Norge sammenliknet med andre europeiske land.

Trygg ID-merking gjennom et velfungerende register er viktig i en tid hvor vi opplever ulovlig import og behov for systemer for god dyrevelferd som f.eks. avlsprogrammer, ved sykdomssporing og for veiledning.

DyreID er et godt innarbeidet system med gode digitale løsninger:

  • Fullintegrert i journalsystemene: Har automatiserte og gode rutiner for sikker, verifisert og trygg sending av data.
  • Enkel tilgang: Dyreeier har enkel tilgang til Min side og en kostnadsfri app som gir eier tips, råd og tilgang til nyttig informasjon.
  • Sikker og enkel gjenforening: Vårt publikumssøk, som brukes av veterinærer, Politi, Mattilsynet og redningstjenester, sikrer at savnede dyr gjenforenes med eier og sikrer god dyrevelferd for dyr på rømmen. I tillegg er kjæledyret automatisk registrert i Europetnet, som DyreID drifter og forvalter for hele Europa, og kjæledyret kan dermed bli gjenfunnet på tvers av landegrenser.
  • Sanntidsdata om helse: Som eneste land i verden har vi gjennom DyreIDs diagnosedatabase, PyramIDion, sanntidshelsedata. Dette gir verdifull informasjon ved større sykdomsutbrudd, kan benyttes for utarbeidelse av avlsprogrammer og i forskning og undervisningssammenheng.
Stå samlet

Vi håper og tror at alle involverte parter bidrar til at dyreeiere og oppdrettere gjør kloke valg, og ikke lar dyrevelferden gå på bekostning av en moderat engangsavgift til DyreID. Med en gjennomsnittlig levealder på 14 år, koster det tross alt ikke mer enn NOK 20 + mva/år.

Det er kun veterinærer som kan injisere chip på kjæledyr. Dette er en veterinærtjeneste på lik linje med attestering av pass, vaksiner og andre forebyggende tjenester som tilbys dyreeier, og som faktureres. Deler av kostnaden ved chip-merking knyttet til DyreIDs nasjonale register, går direkte tilbake til bedre velferd for kjæledyr, gjennom en stipendordning som sikrer veterinærer etterutdanning.