Europetnet er en gruppe bestående av 46 nasjonale og lokale organisasjoner i Europa som registrerer eierinformasjon til kjæledyr og er en database med mer enn 100 millioner kjæledyr. DyreID har driftet databasen siden 2018.

Elektronisk pass for kjæledyr

I samarbeid med Europetnet har DyreID utviklet en unik løsning for elektronisk pass for kjæledyr. Dette er gjort med utgangspunkt i diagnoseregisteret Pyramidion. Med DyreIDs løsning vil data om eier, dyr, behandlende veterinær og vaksinasjon kunne sendes automatisk i tilknytning til dyrets ID-nummer.

Lenke til video om e-pass 

Forslag om obligatorisk ID-merking i EU

EU gjennomgår transportforordningen (EU lov (EC) 1/2005) som blant annet omfatter transport av produksjonsdyr og kjæledyr. EU ser særlig på hvordan man kan beskytte dyr bedre under transport innen og utenfor EU.

FECAVA og Europetnet foreslår å innføre obligatorisk id-merking og det elektroniske kjæledyrpasset DyreID har utviklet. Dette vil gjøre administreringen enklere i fremtiden samtidig som man forbedrer dyrevelferden under transport av kjæledyr og reduserer ulovlig kjøp og salg.

ID-merkingen skal foregå ved hjelp av en mikrochip i tråd med ISO-standard 11784/785, slik vi kjenner den i dag. Det er foreslått at alle nødvendige data skal registreres av veterinær eller annen kvalifisert person i en nasjonal database. Den nasjonale databasen skal være koblet til en felles EU-database og andre databaser som følger EU standardene.

DyreID og Europetnet tilbyr allerede denne tjenesten.

Vi er stolte av å drifte det sentrale europeiske registeret for kjæledyr. Vi er svært glade for at FECAVA anbefaler løsningene vi har utviklet og drifter, sier daglig leder i DyreID AS, Gudbrand Vatn.

– Dette er en betydelig anerkjennelse og viser at DyreID er et selskap som kan levere avanserte løsninger som vil kunne få et enormt potensiale avslutter Vatn.