Det har vært flere tilfeller av feilregistrering på innmeldte dyr til slakt. Sannsynligvis dreier det seg om feilregistrering ved behandling av flere dyr samtidig. Innmeldte dyr blir da sprerret, på grunn av at tilbakeholdelsestid etter behandling ikke er utgått.

I slike tilfeller tar Nortura kontakt med produsenten og den behandlende veterinæren. Hvis det viser seg at det er snakk om feilrapportering, blir dette rettet opp. Men, for hvert dyr som er feilaktig registrert behandlet med Systamex, er det sannsynlig at et dyr som faktisk er behandlet med Systamex ikke er registrert i Dyrehelseportalen. Selv om det er dyreeiers ansvar å ikke sende dyr til slakt før tilbakeholdelsestiden er utgått, kan det føre til at dyr blir slaktet før tilbakeholdelsestiden er utløpt.

Vi oppfordrer derfor alle medlemmer til å være ekstra nøye når mange dyr behandles samtidig, og at hvert dyr sjekkes mot registering ikke bare at antallet registrerte stemmer med antallet behandlete dyr.