Fisk er det husdyret vi har mest av i Norge, og det må undervisningen reflektere.

Det er behov for konkrete ferdigheter innenfor blant annet vurdering av fiskevelferd, biosikkerhet og besetningsmedisin som gjør at veterinærer er godt rustet til å ta fatt på arbeidet fra dag 1 i arbeidslivet. Som veterinær har man stort ansvar og mulighet til å forme produksjonen, drive forebyggende arbeid og ikke minst tale fiskens sak gjennom ulike arbeidsoppgaver.

Fokus på dyrevelferd er viktig, spesielt hvordan det kan implementeres i driften og brukes til konkrete tiltak som gir forbedring av fiskens leveforhold. Fiskevelferd er et av AVFs hovedsatsningsområder, og det er avgjørende at nyutdannede veterinærer er godt rustet til å bidra inn i dette arbeidet, vektlegger styreleder Aoife Westgård. 

Oppdrettsnæringen er en av Norges største og mest innovative næringer. Veterinærutdanningen må også være fremtidsrettet og akvaveterinærene ønsker derfor økt fokus på bærekraft.

Et overordnet mål for akvakultur og øvrig sjømatnæring er at akvakompetanse og -kunnskap blir en naturlig del av basisfagene og implementeres i felles grunnutdanning, mener Hulda Bysheim, styremedlem i AVF.

AVF har utformet to dokument som er oversendt NMBU Veterinærhøyskolen i forbindelse med deres arbeid med ny studieplan.

Lenke til Innspill fra AVF til arbeidet med ny studieplan (PDF, 114KB)

Lenke til kompetanse for veterinærer (PDF, 116KB)