Veterinærforeningen er positive til at det legges til rette for tillatelsesordninger som gir incentiver til innovasjon og teknologiutvikling med formål å gjøre oppdrettsnæringen mer bærekraftig og med mindre påvirkning av miljøet enn i dag. Imidlertid glemmer igjen myndighetene hovedaktøren; oppdrettsfisken.

Veterinærforeningen har tidligere pekt på at oppdrettsnæring må ta mer hensyn til fiskens helse og velferd for å kunne bli en bærekraftig næring. Det er derfor helt nødvendig at fiskehelse og -velferd blir en del av grunnlaget for fordeling av nye tillatelser til lakseoppdrett som et prekvalifiseringskrav. Noe annet vil være uansvarlig.

Veterinærforeningen har disse innspillene til den foreslåtte forskriften:

  • Vi er i usikre på hvilken rolle EUs nye dyrehelseforordning vil få for slike tillatelser og forutsetter at dette blir grundig vurdert og gjennomgått av departementet.
  • Fiskehelse og -velferd må tas med når det skal vurderes å gi tillatelse til utvikling av ny teknologi og driftsformer.

Lenke til hele høringsuttalelsen