Torill Moseng, president i Veterinærforeningen, skrev nylig i et debattinnlegg publisert av flere aviser, at det er på høy tid å snakke om hvordan fisken har det og forventer at politikerne nå rydder opp i ord og handling for at norsk opprettsnæring skal bli mer bærekraftig. Lenke til debattinnlegget 

Dyr har ifølge dyrevelferdsloven en egenverdi og loven omfatter også fisk. Fiskehelserapporten 2019 viste igjen høy dødelighet blant oppdrettsfisk. Det er uakseptabelt at 50 millioner oppdrettsfisk og et like stort antall resenfisk dør hvert år.

Vi må slutte å snakke om biomasse og svinn i oppdrettsnæringen. Det er på tide å snakke om antall fisk som dør, sier president Torill Moseng.