Moseng deltok på de heldigitale Sjømatdagene som avsluttes i dag.

Under sitt innlegg uttalte hun at vi trenger flere kriterier for fiskehelse og -velferd i trafikklyssystemet, blant annet dødelighet, for at oppdrettsnæringen skal bli mer bærekraftig og forutsigbar. Hun sa også at vi nå må få på plass et nasjonalt sykdomsregister.

Vider fremhevet hun at veterinær kunnskap må komme inn tidlig i innovasjonsprosesser, for teknologien må tilpasse seg fisken og ikke omvendt. Veterinærene er en del av løsningen for en bærekraftig og forutsigbar oppdrettsnæring.