Dette er en seier for veterinærprofesjonen. Vi er svært glade for at politikerne nå følger opp stortingsvedtaket fra 2008 om 20 nye studieplasser. Tilstrekkelig veterinær beredskap i hele landet, er avgjørende for å opprettholde god dyrehelse, dyrevelferd, mattrygghet og folkehelse, sier president Torill Moseng.

I 2008 vedtok Stortinget å øke studiekapasiteten fra 70 til 90 studenter per år i forbindelse med flytting av NMBU Veterinærhøgskolen til nye bygg på Ås.

Veterinærforeningen har lenge jobbet for nødvendigheten av å øke studiekapasiteten på veterinærstudiet i Norge. Under høringen av nasjonalbudsjettet i oktober 2019 spilte vi inn at 20 ekstra fullfinansierte studieplasser må på plass for å imøtekomme etterspørselen etter veterinærer. Både innen havbruk, i forvaltningen og i klinisk praksis både på kjæledyr og produksjonsdyr er det behov for flere veterinærer for å sikre veterinærtilgang i hele landet. Dette innspillet ble lagt inn på nytt i forkant av revidert nasjonalbudsjett 2020.

Lenke til regjeringens pressemelding om Utdanningsløftet 2020