Veterinærforeningen er svært glade for at et flertall på Stortinget ser behovet for å prioritere og fremskynde prosessen med en slik stortingsmelding. Det vil være en styrke for dyrevelferden for produksjonsdyr, og vi er godt fornøyd med at meldingen skal omfatte velferd for alle dyreslag inkludert fisk, sier president i Veterinærforeningen Bjørnar W. Jakobsen.

Veterinærforeningen har i sitt høringsinnspill påpekt at en slik melding må omfatte alle dyreslag ikke bare produksjonsdyr.  Videre ble det spilt inn at tilgang til veterinærhjelp til syke dyr, hele døgnet og hele året, er en forutsetning for å kunne drive med dyrevennlig produksjon i hele landet. Derfor må tilgangen på veterinærer styrkes og sikres.

Lenke til hele Veterinærforeningens høringsuttalelse

Lenke til Næringskomiteens innstilling