Vi er glad for at de i denne runden ber om innspill som er særlig relevante gitt den geopolitiske situasjonen i Europa. Beredskap i et bredt perspektiv, med samhandling på tvers av sektorer og teknologi, er høyaktuelle områder for forskning for en tryggere fremtid.

I lys av en mer ustabil geopolitisk situasjon blir matberedskap særlig relevant, og følgelig noe Veterinærforeningen ønsker å belyse inn mot arbeidet med systemmeldinga. Et tettere samarbeid og forskning mellom forvaltningsinstitusjonene og forvaltningsstøtteinstitusjonene innen human og veterinærsektor, mener vi vil være et avgjørende verktøy for å ivareta matsikkerhet og -beredskap, samt fremme én helse-tankegangen, sier fagsjef Camilla Larsen

Lenke til høringsinnspillet til arbeidet med stortingsmelding om forskningsystemet (PDF, 164KB)