Siden 2015 har Danske Bank vært en samarbeidspartner på banktjenester til Veterinærforeningens medlemmer. Når avtalen opphører ved nyttår, er det Handelsbanken som fremover skal tilby medlemmene en gunstig bankavtale.

Vi takker Danske Bank for godt samarbeid. Nå ser vi frem til at Handelsbanken blir ny leverandør og at de ønsker våre medlemmer velkommen som bankkunder fra 1.1. 2024, sier Brantsæter.

Ta gjerne kontakt med Handelsbanken allerede nå om du ønsker å bli kjent med den nye leverandør på banktjenester. Vi gjør oppmerksom på at vår avtale med Handelsbanken ikke blir aktiv før fra 1.1. 2024.

Danske bank i 2024

Er du kunde i Danske Bank har du fått informasjon fra banken om at de vil opprettholde dagens vilkår selv etter januar 2024. Nordea har kjøpt opp privatporteføljen til Danske Bank, men den er foreløpig ikke godkjent av Konkurransetilsynet, og en eventuell flytting til Nordea vil først skje mot slutten av 2024.

I en tid med dyrtid og økte kostander, vet vi det er viktig for medlemmene våre at de har gode vilkår gjennom banken de er kunde i. I januar vil vi dele informasjon om produkter, tjenester og betingelser i den nye avtalen med Handelsbanken, og håper medlemmene selv vil vurdere om gresset er like grønt som før, understreker Brantsæter.

Avtalen trer i kraft 1. januar 2024. Veterinærforeningen vil informere om alle detaljer om rentesatser og andre betingelser via nyhetsbrev og på våre nettsider når avtalen med Handelsbanken har trådt i kraft.

For mer informasjon om bytte til Handelsbanken, les om Akademiker-avtalen og FAQ om bankbyttet på Akademikerne Pluss sine nettsider.