Fiskehelserapporten ble i dag lagt frem via live streaming fra Bergen. Den viser at 52 millioner laks døde i 2020, sammenliknet med 53 millioner i 2019 og 46 millioner i 2018. I 2019 førte en algeoppblomstring langs kysten i Nordland og Troms til at 8 millioner laks døde. I 2020 er altså dødeligheten tilnærmet lik den i 2019, men uten slike enkelthendelser. Veterinærforeningen mener det er meget alvorlig, og spesielt at den fortsatt høye dødeligheten i 2020 ikke kan forklares.

Veterinærinstituttet viser til at lusebehandling og sykdom fortsatt er den største årsaken til dødelighet hos oppdrettslaks og det var et toppår for ikke-medikamentell lusebehandling der termisk avlusning var den mest brukte metoden.

Dødeligheten i oppdrettsnæringen må reduseres og det er viktig å forebygge sykdom og lusepåslag for å komme dit, her er veterinærene en del av løsningen, sier Moseng.

Rapporten viser også stor variasjon i dødeligheten langs kysten og den store økningen i produksjonsområde 4 på Vestlandet er svært bekymringsverdig. Det er likevel godt å se at man i de nordlige kystområdene har klart å redusere dødeligheten.

Det er etisk uforsvarlig å ha fortsatt økt produksjon på lokaliteter med stor dødelighet og derfor er det på høy tid at fiskehelse og -velferd, bl.a. dødelighet, blir en del av kriteriene for produksjonsvekst i tillegg til lusetall. Skal oppdrettsnæringen være bærekraftig, må vi få ned dødeligheten, sier Moseng

Selv om flere oppdrettere nå bidrar til datagrunnlaget, så mener Veterinærforeningen at det må på plass et felles registreringssystem for fiskehelse og -velferd. Samhandling og økt forståelse om årsakene må til for å få ned dødeligheten.

Lenke til lese hele fiskehelserapporten