Det hjelper lite at bonden får bedre betalt for melk og kjøtt i 2023, hvis dyrene ikke kan få hjelp når de trenger det, sier president Bente Akselsen i Veterinærforeningen.

Veterinærforeningen spilte under høringen av statsbudsjettet for 2023 i Næringskomiteen inn at veterinærvaktordningens budsjett må økes med 40 millioner for å unngå total kollaps av ordningen i Norge. Hverken i forliket mellom regjeringen og SV og i debatten på Stortinget 1. desember ble en eventuell økning av veterinærvaktordningens budsjett nevnt.

Det er kommunenes lovpålagte ansvar å sørge for å ha tilfredsstillende veterinærberedskap på dag og natt for alle dyrearter. Veterinærene tar på seg vakt i tillegg til ordinært arbeid. Mange steder er det for få veterinærer på dagtid til at de klarer å dekke opp veterinærvakt kveld og natt. Stadig flere kommuner klarer ikke lenger å sørge for at syke dyr får hjelp, noe som er en forutsetning for dyrevelferd, dyrehelse, folkehelse, trygg mat og god beredskap. Vi i kan ikke lenger vente på rapporter og utredninger. Veterinærtjenesten må styrkes i hele landet nå!