Veterinærforeningen har sendt inn høringsinnspill til gjennomgang av den sentrale helseforvaltningen.

Regelverksetterlevelsen for veterinærer er svært krevende i dag fordi det ligger i et regelverk med en svært fragmentert forvaltning og mange ulike instanser å forholde seg til.

Når det gjelder veterinære legemidler må veterinærer i dag forholde seg til lover, forskrifter og bestemmelser fastsatt av minst 3 departementer og minst 3 direktorater/tilsynsorganer. I de ulike forskriftene er det i tillegg henvisninger til EU regelverk som er ukjent og vanskelig å forstå for de som er avhengige av å sette seg inn i regelverket.

Les hele høringsinnspillet her