Oppdatert, 11.12. 2020
Portforbud for fjørfe gjelder i de områdene som er definert i lenken til portforbudsforskriften og vil fortløpende endres i forhold til hvor det gjøres påvisning av syke fugler.

Videre oppfordrer Mattilsynet folk om å melde fra om funn av syke eller døde ender, gjess og svaner, måker, vadere, rovfugler, kråke og ravn. Av hensyn til smittefare skal man unngå å komme i fysisk kontakt med syke fugler.

Hold deg oppdatert via følgende lenke til Mattilsynets nettsider for ny informasjon.

Andre nyttige lenker til nettsider som vi anbefaler å følge med på er

Lenke til Veterinærinstituttet

Lenke til Folkehelseinstituttet