Siden starten av dette utbruddet høsten 2020 har det blitt påvist HPAI i Rogaland, Vestland fylke, Agder og nå også i Viken fylke.

Vi oppfordrer våre medlemmer til å holde seg orientert om situasjonen og bidra til å spre informasjon, særlig til aktuelle hobbyfjørfeholdere, om hva de bør passe på og at de må forholde seg til «portforbudforskriften». Det er også viktig å informere det lokale Mattilsyn om ville fugler som viser unormal adferd forenlig med sykdom.

Du kan lese mer på Veterinærinstituttets nettsider

Aktuelle lenker fra Mattilsynets hjemmesider: