Forebygging er nøkkelen

De fleste sykdommer smitter før symptomer viser seg. Derfor må forebyggende tiltak være en prioritet for alle som har fjørfehold. Dette inkluderer god hygiene, begrenset besøk, og strenge smittesluseprosedyrer.

Husk at eventuell smitte i ditt dyrehold ikke bare vil få konsekvenser for deg og dyrene dine, men alle som har dyrehold med fjørfe i en omkrets på 10 km rundt dyreholdet ditt.

Ved mistanke om syk fugl eller symptomer på Fugleinfluensa eller Newcastlesyke, ta umiddelbart kontakt med det lokale Mattilsynet på tlf. 22 40 00 00.

Les mer på Mattilsynets nettsider