Konsekvensene ved smitte fra villfugl til fjørfe kan gi svært alvorlig konsekvenser for fjørfenæringen.

Vi ber alle som ser døde fugler om å varsle oss slik at vi kan komme ut og teste for smitte. Folkehelseinstituttet vurderer risikoen for smitte til mennesker som svært lav. Samtidig ber vi om at ingen tar på syke og døde fugler, da disse kan ha andre smittestoffer med seg som for eksempel salmonella, sier Ole-Herman Tronerud, seksjonssjef dyrehelse i Mattilsynet.

Mattilsynet kommer til å innføre et portforbud for fjørfe i enkelte deler av landet. Et portforbud vil si at alle tamfugler skal være under tak, dette for å hindre smitte fra ville fugler. Portforbudet vil innføres i løpet av de neste dagene og vil gjelde langs hele kysten fra og med Østfold til og med Rogaland.

Inntil videre ber Mattilsynet alle som har fjørfe om å selv ta ansvar, og holde fuglene innendørs eller under tak for å minimere kontakt mellom ville fugler og tamfugler. Taket skal være tett for å beskytte mot avføring fra villfugler.

Mer informasjon finner du på Mattilsynets nettsider.