Nærmere 100 deltakere fra 40 europeiske land deltok på det digitale møtet. Veterinærforeningen var representert med fem deltakere inkludert, Torill Moseng. 

Viktige temaer som bl.a. Covid-19 situasjonen, veterinærutdanning, telemedisin/videokunsultasjoner og dyrevelferd, var på dagsorden. 

Under møtet ble forslag til FVEs strategi for de neste fem årene lagt frem:

  • Én helse og bærekraft
  • Attraktiv karriereutvikling
  • Synlighet
  • Øke bruken av ny teknologi, bl.a. telemedisin/videokonsultasjon
  • En veterinærfamilie
  • Utvikle profesjonen

Strategipunktene vil bli diskutert via videomøter i sommer, og i november 2020 besluttes strategien for de neste fem år.

Veterinærforeningen i Norge er glad for at FVE setter fokus på bærekraft, telemedisin/videokonsultasjon, karriereutvikling og å jobbe for større synlighet for vår profesjon. Dette sammenfaller godt med våre satsningsområder.