Bedre dyrevelferd for verpehøns

FVE mener hold av verpehøns bør gå fra beriket burhold til løsdrift og at veterinærenes kunnskap er sentralt i overgangsprosjekter slik at det tas hensyn til helse og velferd hos verpehøns når man skal finne de beste løsningene.
Du kan lese mer om standpunktpapiret her

Cannabis og bruk hos dyr

Noen land har tillat medisinsk bruk av cannabis for mennesker, men så langt er det ingen som har godkjent bruken av veterinære medisiner som inneholder cannabinoider. FVE mener det bør gjøres mer forskning før man legaliserer bruk av cannabis til behandling av dyr og inntil videre kan bare veterinærer foreskrive dette.
Du kan lese mer om standpunktpapiret her 

Avliving av hest på dyrevelferdsmessig måte

FVE har kommet med anbefalinger på hvordan avliving av hest kan foregå på en god og dyrevelferdsmessig måte.
Du kan lese anbefalingene til FVE her

Veterinærenes bidrag til en mer bærekraftig matproduksjon

Veterinærer bidrar til en mer bærekraftig matproduksjon ved å være viktige rådgivere både til matprodusentene og beslutningstakere, håndhevere av lovverket og de bidrar med sin veterinærkunnskap med å gjøre teknologien bedre. Friske dyr gir bedre dyrevelferd og en mer bærekraftig matproduksjon.
Du kan lese mer om standpunktpapiret her