Veterinærforeningen er i tillegg representert ved Marie Modal (generalsekretær), Ellef Blakstad (fagsjef), Trond Braseth, Ole Alvseike og Ole Herman Tronerud.

Onsdag 9. juni skal FVE møte de store kjedene i Europa for å se på status for veterinærprofesjonen i Europa, blant annet hvordan pandemien har påvirket veterinærstanden og veterinærmangelen i visse områder. Samme dag skal det være møter med American Veterinary Medical Association (AVMA) og Canadian Veterinary Medical Association (CVMA) der diskusjonene vil dreie seg om felles retningslinjer for bekjempelse av rabies og veterinærens rolle i én helse.

Torsdag 10. juni holder de fire fagseksjonene sine møter. Viktige temaer som tas opp er bl.a. utfordringer med veterinærdekning i distriktene i praktikerseksjonen, der Marie Modal skal presentere situasjonen slik den er i Norge.

Fredag 11. juni er det møte i «moderforeningen» FVE . Det skal velges nytt styre for 2021-2023 og Torill Moseng stiller til gjenvalg. Viktige saker som skal behandles er avstemming over standpunktpapirer blant annet om veterinærenes bidrag til en mer bærekraftig matproduksjon, avliving av hest på dyrevelferdsmessig måte og bedre dyrevelferd for verpehøns.Ulike oppdateringer om arbeid i faggrupper som inkluderer for eksempel  harmonisering av veterinær etter- og videreutdanning står også på agendaen. Etter initiativ fra Veterinærforeningen er alle deltakerne invitert til visning av filmen Gunda som avslutning på møtedagene. 

Veterinærforeningen i Norge er glad for at FVE setter fokus på veterinærens rolle når det gjelder bærekraft, veterinærdekning og å jobbe for større synlighet for vår profesjon. Dette sammenfaller godt med våre nasjonale satsningsområder.