Veterinærforeningen la frem flere krav og Geno fulgte opp noen av disse i møtet, men opplyste at det var nødvendig med styrebehandling av flere spørsmål.

Vi er glade for at Geno tar saken på alvor og velger å gjennomføre sin styrebehandling snarest.

I mellomtiden har vi utarbeidet et informasjonsskriv der vi også gir råd om hvordan veterinærene skal agere i påvente av Geno´s styrebehandling.

Lenke til informasjonsskriv for veterinærer. (PDF, 140KB)