Fra 2021 ble det i ny forskrift om velferd for hest og hund i konkurranser, bestemt at stevneveterinærer ved hesteveddeløp med pengespill, skal være ansatt i Mattilsynet.

Veterinærforeningen har sammen med Mattilsynet kommet frem til en god løsning som sikrer solid kompensasjon og fulle pensjonsrettigheter for de interne stevneveterinærene. De eksterne stevneveterinærene er i samme omorganisering sikret sitt lønnsnivå og vil fremover få en forutsigbar lønnsvekst.

Christian TengsVi er glade for at Mattilsynet nå har tatt det fulle ansvaret og er glad for at det har blitt ordnede arbeidsforhold hvor alle stevneveterinærene er samlet i en avdeling under Ole Aamodt, sier forhandlings- og organisasjonssjef Christian Tengs i Veterinærforeningen.

Veterinærforeningen berømmer ledelsen i seksjon HR i Mattilsynet for smidig tilnærming i en sak som har pågått over lengre tid.

President Bjørnar W. Jakobsen i VeterinærforeningenDette er et godt eksempel på at Veterinærforeningen står på for alle medlemmene, også for de i offentlig sektor, sier etatstillitsvalgt Bjørnar W. Jakobsen i Mattilsynet i en kommentar.

Støtte fra medlemmene og tillitsvalgte i Veterinærforeningen var en forutsetning for gjennomslaget i denne saken.